TERMIN przesunięty na 30.06.2023 r. 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala zaprasza do udziału w Terenowym Wyścigu Rowerowym, który odbędzie się 10 czerwca 2023 r. w Makowie Podhalańskim.

Podobnie jak w poprzednich latach rywalizacja młodych sportowców będzie miała miejsce na terenie boiska sportowego nad rzeką Skawą (dojazd od strony ogródków działkowych, parking na placu przy dworcu PKP).

Zawody rozpoczną się o godz. 15.00.

Impreza przygotowana została z myślą o uczniach Szkół Podstawowych i Szkół Średnich, głównie z terenu powiatu suskiego. Uczestnicy biorą udział w pokonaniu jednego z ośmiu dystansów, którego długość ustalana jest w zależności od kategorii wiekowej zawodników.

Serdecznie zapraszamy!
REGULAMIN XXVIII TERENOWEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO MAKÓW PODHALAŃSKI - 10.06.2023r.

ORGANIZATORZY:

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, Powiat Suski.

CELE:

- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku w szczególności jazdy na rowerze,
- doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze i bezpiecznego poruszania się nim.

TERMIN I GODZINA:

10.06.2023 r., rozpoczęcie o godz. 10.00

MIEJSCE:

Maków Podhalański, boisko sportowe nad Skawą (dojazd od strony ogródków działkowych, możliwość parkowania na placu przy dworcu PKP)

KATEGORIE:

I - dziewczęta (ur. 2016 i młodsze) dystans 200 m
II - chłopcy (ur. 2016 i młodsi) dystans 200 m
III - dziewczęta (ur. 2015 – 2013) dystans 400 m
IV - chłopcy (ur. 2015 – 2013) dystans 400 m
V - dziewczęta (ur. 2012 – 2011) dystans 800 m
VI - chłopcy (ur. 2012 – 2011) dystans 1.200 m
VII - dziewczęta (ur. 2010 – 2008) dystans 1500 m
VIII - chłopcy (ur. 2010 – 2008) dystans 2.000 m
IX - dziewczęta (ur. 2007 – 2004) dystans 3.000 m
X - chłopcy (ur. 2007 – 2004) dystans 5.000 m

UDZIAŁ:

- o przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia;
- osoby, które do dnia 10.06.2023 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w wyścigu; wyścigu;
- każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz kask ochronny.

ZGŁOSZENIA:

w dniu Wyścigu (Biuro Zawodów na boisku sportowym w Makowie Podhalańskim, boisko sportowe nad Skawą) od godz. 9.30. NAGRODY: dla laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziano medale, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- uczestnikom wyścigu nie biorącym udziału w danej konkurencji zabrania się wjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników;
- uczestnicy wyścigu mają za zadanie przejechanie wyznaczonej trasy określonej dla każdej z kategorii wiekowej – zabrania się skracania trasy;
- zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy;
- podczas biegu uczestnicy muszą posiadać kaski ochronne oraz przypięte numery startowe na kierownicy roweru;
- zgłoszenie w biurze biegu i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
- nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika;
- ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po niezwłocznym rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom;
- uczestnicy wyścigu przyjeżdżają na własny koszt;
- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki;
- uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego/dziecka wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów;
- organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.Szczegóły na stronie internetowej Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,10-c...