Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. 

W związku z powyższym informuje się że w dniach od 12.05.2022 r. do 11.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim w pokoju nr 28 (sala narad) w godzinach od 800 -1300 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla Wspólnoty Leśnej Członków Uprawnionych Wsi Żarnówka.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać do Starosty Suskiego ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka - na przygotowanym do tego druku (jak w załączeniu).
Informacja RODO:

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wyłożenia planu urządzenia lasu i powiadomień właścicieli lasów, jest Starosta Suski z siedzibą  w Suchej Beskidzkiej: ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, jako podmiot przetwarzający, przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.).

Więcej informacji o można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej lub na portalu internetowym https://powiatsuski.pl/.
Pliki do pobrania:
Mapy do pobrania:

  1. 0006_ZARNOWKA_MAPA_PRZEGLADOWA (pdf, 3,217.60KB)
  2. 15-065-0006-ŻARNÓWKA_BDO (pdf, 3,171.98KB)