Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. 

W związku z powyższym informuje się że w dniach od 04.05.2022 r. do 03.07.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim w pokoju nr 28 (sala narad) w godzinach od 8:00 -13:00 są wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (UPUL) dla lasów należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych z terenu następujących obrębów ewidencyjnych:

 • Grzechynia – osoby fizyczne,
 • Wieprzec – osoby fizyczne,
 • Juszczyn – Zarząd Członków Uprawnionych Wsi Juszczyn Harenda,
 • Juszczyn – Wspólnota Leśna Wsi Juszczyn,
 • Grzechynia – Wspólnota Wsi Grzechynia,
 • Maków Podhalański – Parafia w Makowie Podhalańskim.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów można składać w okresie 30 dni od daty ich wyłożenia do Starosty Suskiego ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka - na przygotowanych do tego drukach (jak w załączeniu).
Informacja RODO:

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wyłożenia planu urządzenia lasu i powiadomień właścicieli lasów, jest Starosta Suski z siedzibą  w Suchej Beskidzkiej: ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, jako podmiot przetwarzający, przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.).

Więcej informacji o można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej lub na portalu internetowym https://powiatsuski.pl/.
Pliki do pobrania:
Mapy do pobrania:

 1. 0001_MAKOW_PODHALANSKI_MAPA_PRZEGLADOWA_PARAFIA.pdf(pdf, 1,339.26KB)
 2. 15-064-0001-MAKÓW_PODHALAŃSKI_PARAFIA_BDO.pdf(pdf, 1,654.40KB)
 1. 15-065-0002-GRZECHYNIA_OF_BDO.pdf(pdf, 27,554.41KB)
 1. 0002_GRZECHYNIA_MAPA_PRZEGLADOWA_WSPÓLNOTA.pdf(pdf, 1,048.96KB)
 2. 15-065-0002-GRZECHYNIA_WSPÓLNOTA_BDO.pdf(pdf, 2,122.57KB)
 1. 0003_JUSZCZYN_-WSPOLNOTA_WSI_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf(pdf, 4,895.00KB)
 2. 15-065-0003-JUSZCZYN_-WSPÓLNOTA_WSI_BDO.pdf(pdf, 2,830.19KB)
 1. 0003_JUSZCZYN_-ZCU_JUSZCZYN_HARENDA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf(pdf, 4,879.13KB)
 2. 15-065-0003-JUSZCZYN_-ZCU_Juszczyn_Harenda_BDO.pdf(pdf, 3,025.91KB)
 1. 0005_WIEPRZEC_MAPA_PRZEGLADOWA_OF.pdf(pdf, 4,697.21KB)
 2. 15-065-0005-WIEPRZEC_OF_BDO.pdf(pdf, 9,050.62KB)