Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.47.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji: od km około 4,750 do km około 4,790, przepust w km 4,770 w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn."Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 872/11, obr. 0001 Maków Podhalański, j. ewid. Maków Podhalański oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na wniosek złożony 9 czerwca 2022 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-154 Kraków)...Do pobrania:

  1. Pełna treść informacji