Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,037 do km 10,145 zlokalizowanego w km 10,179 w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 4615/1 obr. 0001 białka, gm. Maków Podhalański.Do pobrania:

  1. Obwieszczenie (pdf, 147.30KB)