Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2022) z 16 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji: od km około 4,750 do km około 4,790, przepust w km 4,770 w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn."Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 872/11, obr. 0001 Maków Podhalański, j. ewid. Maków Podhalański...Do pobrania:

  1. Pełna treść Obwieszczenia