WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 
zawiadamia, że 23 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej
dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej
w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania
Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na
odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach
zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha
Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków. Wykaz odcinków
dla linii kolejowej nr 97:
od km 46,856 do km 46,878;
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98:
od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km
8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917
do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080
do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347
do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551
na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
Zgodnie z art. 9w ust.1
utk, przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej
wykonalności.Do pobrania:
  1. Obwieszczenie