Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych zasad wynikających z regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych oraz do których nie znajdują zastosowania przepisy Art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Juszczyn, Gmina Maków Podhalański, zgodnie z załączonym do zaproszenia przedmiarem robót, rysunkiem oraz pzt.


Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe (pdf, 497.52KB)