Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie 
  2. MPZP (zip, 2,062.27KB)
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko (zip, 26,749.62KB)