OGÓLNY OPIS SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr. 225. poz. 1635 ze. zm.)


SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Finansowy
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

biuro nr 9

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki.


WYMAGANE DOKUMENTY / DO POBRANIA

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia: