Podczas pierwszej, sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze, a następnie, ślubowanie złożyli wszyscy obecni radni oraz Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Michał Surmiak.

Funkcję przewodniczącego rady powierzono radnemu Tomaszowi Spyrce, a na wiceprzewodniczącego wybrano radnego Rafała Thena.

Podjęto również uchwały: w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim oraz w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.

Komisje stałe i ich przewodniczący:

  • Komisja Budżetu– radny  Mateusz Ceremuga
  • Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego – radny Arkadiusz Listwan
  • Komisja Sportu i Turystyki - radny Mariusz Sałaciak
  • Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych - radna Dorota Kaczmarczyk
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – radna Lucyna Migas
  • Komisja Rewizyjna – radny Jacek Stanaszek

Burmistrzowi i radnym gratulujemy, życząc sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz mieszkańców Gminy Maków Podhalański.Fotografie opublikowano za zgodą serwisu sucha24.pl