OGÓLNY OPIS SPRAWY

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340),3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 789)


SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Finansowy
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

biuro nr 9

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


OPŁATY

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnicy składa się do Burmistrza Makowa Podhalańskiego w terminie:

    • od 1 lutego do 28 lutego  wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego,
    • od 1 sierpnia do 31 sierpnia  wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego  do 31 lipca aktualnego roku

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.


WYMAGANE DOKUMENTY / DO POBRANIA
TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Makowa Podhalańskiego.